Projektowanie i Nadzór / Paweł Zaniecki / Marcin Malinowski

tel. +48 603 440 390 / e-mail: pracownia@pinbrodnica.pl

Kontakt z nami

Ogólny adres e-mail: pracownia@pinbrodnica.pl

mgr inż. Paweł Zaniecki

Paweł Zaniecki Pracownia Projektowa
ul. Promykowa 2a
87-300 Brodnica
NIP 8741614521

tel. kom. +48 603 44 03 90
email: pawel@pinbrodnica.pl

mgr inż. Marcin Malinowski

Marcin Malinowski Pracownia Projektowa
ul. Karbowska 2e
87-300 Brodnica
NIP 8741628204

tel. kom. +48 660 54 85 17
email: marcin@pinbrodnica.pl