Projektowanie i Nadzór / Paweł Zaniecki / Marcin Malinowski

tel. +48 603 440 390 / e-mail: pracownia@pinbrodnica.pl

Oferta

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

KIEROWANIE BUDOWĄ ORAZ NADZÓR NAD PROWADZONYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI (AUTORSKI I INWESTORSKI)

KOMPLEKSOWE DORADZTWO TECHNICZNE

PROJEKTY ARANŻACJI WNĘTRZ

WIZUALIZACJE WNĘTRZ, BUDYNKÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KONCEPCJE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

UZYSKANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY, POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ WARUNKÓW PRZYŁĄCZY

OPRACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI

OPRACOWANIE BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

OPRACOWANIE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OPRACOWANIE CERTYFIKATÓW ENERGETYCZNYCH (ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH) NIERUCHOMOŚCI

OBŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI: